รหัส : HF-GGC99-0.01-004

พู่ห้อยหนูทองเฮงๆ

“หนู” สัญญาลักษณ์แห่ง ภูมิปัญญา ความมั่งคั่ง และความเจริญรุ่งเรือง เหมาะสำหรับมอบเป็นของขวัญ
ราคาทอง 1,300 บาท
ราคาทอง 999.00 บาท

ราคาสุทธิ 999.00 บาท
สาขาสำนักงานใหญ่

ขนาด