เอกสารบทวิเคราะห์

วันที่

ชื่อเอกสารบทวิเคราะห์

ภาคเช้า

ภาคบ่าย

ภาคค่ำ

24-05-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.32 MB 1.5 MB 1.42 MB
23-05-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.45 MB 1.5 MB 1.45 MB
22-05-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.32 MB 1.5 MB 1.42 MB
21-05-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.45 MB 1.29 MB 1.42 MB
20-05-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.33 MB 1.32 MB
17-05-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.33 MB 1.5 MB 1.48 MB
16-05-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.45 MB 1.5 MB 1.43 MB
15-05-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.45 MB 1.51 MB 1.49 MB
14-05-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.5 MB 1.49 MB
13-05-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.45 MB 1.5 MB 1.48 MB