เอกสารบทวิเคราะห์

วันที่

ชื่อเอกสารบทวิเคราะห์

ภาคเช้า

ภาคบ่าย

ภาคค่ำ

12-11-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.47 MB 1.51 MB 1.91 MB
11-11-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.5 MB 1.49 MB
08-11-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.33 MB 1.51 MB 1.49 MB
07-11-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.32 MB 1.52 MB 1.49 MB
06-11-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.33 MB 1.51 MB 1.5 MB
05-11-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.51 MB 1.5 MB
04-11-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.47 MB 1.27 MB 1.44 MB
01-11-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.51 MB 1.43 MB
31-10-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.5 MB 1.43 MB
30-10-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.51 MB 1.43 MB