เอกสารบทวิเคราะห์

วันที่

ชื่อเอกสารบทวิเคราะห์

ภาคเช้า

ภาคบ่าย

ภาคค่ำ

23-01-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.47 MB
22-01-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.47 MB 1.43 MB
21-01-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.47 MB 1.5 MB
20-01-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.47 MB 1.5 MB
17-01-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.34 MB 1.46 MB 1.43 MB
16-01-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.45 MB 1.46 MB 1.49 MB
15-01-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.45 MB 1.46 MB 1.43 MB
14-01-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.46 MB 1.43 MB
13-01-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.45 MB 1.46 MB 1.49 MB
10-01-2020 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.47 MB 1.49 MB