เอกสารบทวิเคราะห์

วันที่

ชื่อเอกสารบทวิเคราะห์

ภาคเช้า

ภาคบ่าย

ภาคค่ำ

17-07-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.51 MB 1.44 MB
16-07-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.32 MB 1.33 MB
15-07-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.51 MB 1.5 MB
12-07-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.33 MB 1.5 MB 1.43 MB
11-07-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.5 MB 1.43 MB
10-07-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.45 MB 1.5 MB 1.43 MB
09-07-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.45 MB 1.5 MB 1.48 MB
08-07-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.45 MB 1.49 MB 1.43 MB
05-07-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.32 MB 1.5 MB 1.42 MB
04-07-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.45 MB 1.49 MB 1.43 MB