เอกสารบทวิเคราะห์

วันที่

ชื่อเอกสารบทวิเคราะห์

ภาคเช้า

ภาคบ่าย

ภาคค่ำ

19-09-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB
18-09-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.51 MB 1.49 MB
17-09-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.46 MB 1.49 MB 1.49 MB
16-09-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.32 MB 1.51 MB 1.44 MB
13-09-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.32 MB 1.5 MB 1.42 MB
12-09-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.32 MB 1.5 MB 1.48 MB
11-09-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.45 MB 1.5 MB 1.48 MB
10-09-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.45 MB 1.48 MB 1.48 MB
09-09-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.45 MB 1.5 MB 1.42 MB
06-09-2019 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.33 MB 1.5 MB 1.42 MB