เอกสารบทวิเคราะห์

วันที่

ชื่อเอกสารบทวิเคราะห์

ภาคเช้า

ภาคบ่าย

ภาคค่ำ

08-08-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.97 MB 1.48 MB
05-08-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.97 MB 0.7 MB 0.61 MB
04-08-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.98 MB 0.71 MB 0.61 MB
03-08-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 1.3 MB 0.7 MB 0.61 MB
02-08-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.98 MB 0.7 MB 0.61 MB
01-08-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.95 MB 0.7 MB 0.61 MB
29-07-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.94 MB 0.93 MB
27-07-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.97 MB 0.92 MB 0.61 MB
26-07-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.97 MB 0.94 MB 0.61 MB
25-07-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.97 MB 0.94 MB 0.61 MB