เอกสารบทวิเคราะห์

วันที่

ชื่อเอกสารบทวิเคราะห์

ภาคเช้า

ภาคบ่าย

ภาคค่ำ

17-05-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.94 MB 1.46 MB 0.61 MB
16-05-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.94 MB 0.88 MB
13-05-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.96 MB 0.7 MB 0.61 MB
12-05-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.96 MB 0.7 MB 0.61 MB
11-05-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.96 MB 0.7 MB 0.61 MB
10-05-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.97 MB 0.7 MB 0.61 MB
09-05-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.96 MB 0.7 MB 0.61 MB
06-05-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.99 MB 1.49 MB 0.92 MB
05-05-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.97 MB 1.49 MB 0.92 MB
04-05-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.97 MB 0.95 MB