รหัส : HF-PFJ007-10

จี้ช้างทองคำ
ทองรูปพรรณ 99.99%
น้ำหนัก 2.09 กรัม

จี้ช้างทองคำ สัญลักษณ์ของความสำเร็จ ความสมบูรณ์ สิริมงคล
ราคาทองคำ 3,143 บาท

ค่ากำเหน็จ 2,190 บาท
ราคาสุทธิ 5,333.00 บาท
สาขาสำนักงานใหญ่

ขนาด
จำนวน
Add to Cart