รหัส : HF-PFJ012-19

น้องหมู(ปีกุน)
ทองรูปพรรณ 99.99%
น้ำหนัก 2.38 กรัม

จี้หมูปีกุน เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบรูณ์พูนทรัพย์ ความมั่งคงร่ำรวย ให้พรทางด้านโชคลาภ วาสนา ** สินค้าเฉพาะจี้
ราคาทองคำ 3,477 บาท

ค่ากำเหน็จ 2,190 บาท
ราคาสุทธิ 5,667.00 บาท
สาขาสำนักงานใหญ่

ขนาด
จำนวน
Add to Cart