โปรโมชั่น ลดค่ากำเหน็จ 50% ตลอดเดือนพฤษภาคม

โปรโมชั่นพิเศษตลอดเดือนพฤษภาคม 
สั่งซื้อสินค้าทองคำรูปพรรณ 96.5% ,99.99%

ลดค่ากำเหน็จสูงสุด 50%

 เงื่อนไข : ร่วมรายการเฉพาะสินค้าทองคำรูปพรรณ ซื้อสินค้าน้ำหนัก 0.25 บาทขึ้นไป
 YLG Precious
 - เซ็นทรัลพระราม9 ชั้น 2 
 - เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น G