11.11 โปรโมชั่น ลดค่ากำเหน็จ 50% วันเดียวเท่านั้น

11.11 โปรโมชั่น ลดค่ากำเหน็จ 50% วันเดียวเท่านั้น 
สั่งซื้อสินค้าทองคำรูปพรรณ 96.5% ,99.99% 
ผ่านทองออนไลน์ ลดค่ากำเหน็จสูงสุด 50% เพียงใส่โค๊ช YLG50

 ลดค่ากำเหน็จสูงสุด 50% 

 เงื่อนไข : 
 ร่วมรายการเฉพาะสินค้าทองคำรูปพรรณ 
ซื้อสินค้าน้ำหนัก 0.25 บาทขึ้นไป 

 YLG Precious 
 - เซ็นทรัลพระราม9 ชั้น 2 
 - เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น G