เอกสารบทวิเคราะห์

วันที่

ชื่อเอกสารบทวิเคราะห์

ภาคเช้า

ภาคบ่าย

ภาคค่ำ

03-12-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.93 MB 0.75 MB 0.62 MB
02-12-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.94 MB 0.75 MB 0.61 MB
01-12-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.94 MB 0.75 MB 0.63 MB
30-11-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.94 MB 0.75 MB 0.6 MB
29-11-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.94 MB 0.75 MB 0.61 MB
26-11-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.94 MB 0.7 MB 0.61 MB
25-11-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.94 MB 0.7 MB 0.61 MB
24-11-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.94 MB 0.7 MB 0.61 MB
23-11-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.94 MB 0.7 MB 0.65 MB
22-11-2021 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.94 MB 0.69 MB 0.61 MB